top of page
Maria header.jpeg

Marias Mindfulness

Coach, inspiration och motivation

Vem är Maria Karlå?

Vem är Maria Karlå.jpeg

Jag vill hjälp människor få ett mer värdefullt och balanserat liv.
Min coaching hjälper människor att bli starka, trygga och kunna uppskatta livet på ett annorlunda sätt. Hos mig kan du känna dig trygg och hörd. Jag möter dig i coachningen med öppet sinne och tillit. Min kunskap, erfarenhet och passion gör mig effektiv och äkta i mitt arbete. Du behöver inte vara rädd, jag dömer ingen. 
Samtalen är givande, insiktsfulla och tar dig ett steg närmare ditt mål.

Maria Karlås Mindfullness

kurser.jpeg

Tjänster

Vill du få tillgång till ett kraftfullt verktyg som hjälper dig hantera stress, nedstämdhet, oro, självkritik och samtidigt uppleva ökad glädje och omtanke om dig själv och andra?
Då är detta för dig!

Vill du få ut mer av livet? Vill du ha en förändring? Behöver du stöd med att komma vidare och nå dina fulla potential?

Kom på coaching tillsammans med mig så hjälper jag dig!

Ett mål med coachande samtal är att du ska bli mer medveten om dina tankar, känslor, egenskaper, värderingar och önskemål samt om ditt eget beteende, lärande och dina mål. För att nå dit krävs motivation för att förändra samt en öppenhet för självreflektion samt input på hur omgivningen upplever dig.

Målet är att det är du själv som ska hitta svaren för din egen utveckling med stöd av en strukturerad dialog/process.

Vad jag som mindfulnesscoach kan ge:

*Råd om hur du använder mindfulness vid återhämtning 

*Vägledning för att utveckla mindfulness -övning i vardagen

*Råd om hur mindfulness kan hjälpa till vid specifika personliga problem *Varningar om de potentiella fallgroparna på mindfulness -vägen

*Uppmuntran och stöd Mentorskap - delning av kunskap och erfarenhet

Aktuellt

Mindfulness och stresshantering i Närpes  
på kommande våren 2024
 
Håll utkik

Skog .png
IMG_4044.jpeg

Om Mindfullness

Visdomsord av 

- Jon Kabat-Zin

Lev i nuet, lär av stunden

Mindfulness är en livslång färd längs en väg som sist och slutligen inte leder någonstans,

blott till den du är.

Medvetnen närvaro innebär en alldeles särskild sorts uppmärksamhet som är avsiktlig, opartisk och riktad mot nuet. Denna typ av uppmärksamhet leder till en större vakenhet, klarsyn och accepterande av verkligheten som den är.

Statistik visar att vi i genomsnitt är i nuet 47% av vår vardag.

Detta gör att vi tappar kontakten med oss själva, våra kroppar och det som händer här och nu. Som skapar inre stress. Att vara medvetet närvarande gör att vi oftare väljer beteenden som är hjälpsamma och långsiktiga.

Ta kontakt

Tjärlaxvägen 583

+358503219712

  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page